Direct contact

Indien u direct contact op wilt nemen of een algemene vraag heeft dan kunt u bellen met 072 - 576 32 30 of een e-mail sturen naar info@baggerbalans.nl

 

 

Aanleg natuurgebied Ingensche Waarden

In de Uiterwaarden bevinden zich vaak winputten voor zand, grind of klei. De Ingensche Waarden is zo'n voormalige ontgrondingsput. Gezien de geografische ligging van de locatie is deze uitstekend per schip bereikbaar. Op de locatie ligt een ponton, waar de schepen kunnen afmeren en worden gelost. De loscapaciteit is circa 1600 kuub per uur. Voor baggerspecie welke niet rechtstreeks per schip kan worden afgevoerd, kunnen wij een mogelijke locatie voor overslag aanbieden.

De verontdieping van de Ingensche Waarden valt onder beheer en eigendom van De Ingensche Waarden B.V.

Baggerbalans

Baggerbalans is een handelsnaam van Grondbalans. De bundeling van onze krachten dragen bij aan de oplossing van uw grond- en baggerproblemen.