Direct contact

Indien u direct contact op wilt nemen of een algemene vraag heeft dan kunt u bellen met 072 - 576 32 30 of een e-mail sturen naar info@baggerbalans.nl

 

Bodembeleid

Baggerbalans wil een bijdrage leveren aan de bescherming en verbetering van de bodem. Dat doen wij door ons te houden aan de wet- en regelgeving en waar mogelijk invloed uit te oefenen op beleidsontwikkeling. Door die inspanning weten wij precies wat er speelt in de wereld van grond- en bodembeheer 

Onze kennis delen wij graag met u.

Advies en certificering

U heeft een partij bagger die u in de weg ligt. De kwaliteit en de vervuilingsgraad zijn u niet bekend.
Bodemonderzoek, keuringen, transportmelding; het zijn de eisen die aan u gesteld worden.
Ook komt de planning vaak in het geding vanwege de uitgebreide eisen in wet- en regelgeving. Toch wilt u die partij graag kwijt. Nu nog de tijd om het te regelen!

Een telefoontje naar Baggerbalans is voldoende voor het opstarten van het gehele traject van onderzoek en certificering, tot aan het inzetten van milieukundige begeleiding en de afvoer. De oplossing ligt in zorgvuldig beheer, voldoende opslagcapaciteit en het slim matchen van vraag en aanbod, gecombineerd met kennis van zaken en een uitgebreid netwerk. Ook kunnen we u adviseren bij diverse vergunningaanvragen. Uw voordeel is groot: u bespaart tijd en de kosten blijven beperkt. En wat er verder moet gebeuren? Daar adviseren we graag over. 

Stortbelasting

De regering heeft besloten de afvalstoffenbelasting voor het storten van alle afvalstoffen per 1 januari 2019 te verhogen.

Gevolgen

De verhoging van de stortbelasting heeft direct invloed op een aantal van uw tarieven. Concreet betekent dit voor u dat uw tarieven met ingang van 1 januari 2019 worden aangepast.

Algemene vragen

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

Vragen

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Baggerbalans

Baggerbalans is een handelsnaam van Grondbalans. De bundeling van onze krachten dragen bij aan de oplossing van uw grond- en baggerproblemen.